Pre seba

Hľadáte väčšiu spokojnosť a vyrovnanosť v živote, či úspech vo svojom snažení?

 • plniť všetky svoje záväzky

 • nájsť rovnováhu v živote

 • nájsť zmysel svojho života

 • posunúť sa vpred

Pre tím

Chcete lepšie dlhodobé fungovanie tímu, dosahovanie cieľov a spokojných zákazníkov?

 • vyladiť spoluprácu členov

 • zvýšiť kvalitu našich výsledkov

 • zlepšiť plnenie termínov

 • skvalitniť fungovanie online

Pomôžem vám

Služby šité na mieru vašim potrebám a cieľom

Je to služba pre vás?

Pomáham ľuďom a tímom zlepšovať fungovanie, dosahovať ciele a spokojnosť v práci aj osobnom živote. Stačí, ak sa ma opýtate, čo by som pre vás navrhol. Služby pripravujem na mieru a platíte len za to, čo naozaj potrebujete.

Žiadne všeobecné školenia, pôjdeme spolu priamo za vytýčenými cieľmi.

Ako som pomohol ľuďom
a tímom?

Tvorivosť a management

Minulý rok sme hľadali spôsob, ako zlepšiť hľadanie nových nápadov – v rámci firemných tímov aj v rámci KROScampu. Michal nám pripravil na mieru workshopy o tvorivom myslení a metodikách pre zber nápadov, ich rozpracovanie a vyhodnotenie. Keďže sa nám páčil spôsob ako workshopy viedol, dohodli sme sa s ním aj na dvoch tréningoch Rozvoj facilitačných zručností pre vybranú skupinu riadiacich pracovníkov. Som rád, že som sa s ním zoznámil a pomohol nám zlepšiť fungovanie práce našich tímov.

Vlastimil Kocián, konateľ

Sebarozvoj a napredovanie

Michal Žarnay svojím prístupom, rozhľadom a skúsenosťami posúva ľudí vpred na ich ceste za sebarozvojom. Z mojej vlastnej skúsenosti z coachingových stretnutí, workshopov, či prezentácii ho vnímam ako profesionálneho človeka, s ktorým je radosť pracovať. Moja spolupráca s ním pretrváva a odporúčam ho tým, ktorí sa chcú vzdelávať a pracovať na sebe.

Ján Tinák, COO

Nové obzory a skryté rezervy

Miša Žarnaya som spoznal ako facilitátora. Hneď ma upútala jeho schopnosť viesť debatu konštruktívnym smerom, držať ju v tempe a fokusovať diskusiu medzi účastníkmi na podstatu. Za roky spoločnej spolupráce sme veľakrát v Náruči využili tieto jeho zručnosti.
Neskôr som sa zúčastňoval aj jeho vzdelávacích aktivít – za všetky spomeniem Michalovu obľúbenú tému – time management. Inšpirovaný novými pohľadmi a prístupmi som túto oblasť neskôr sprostredkoval aj mojim kolegom a kolegyniam.
V neposlednom rade sme si vyskúšali spoluprácu s Michalom aj na poli koučingu, kde nám pomáhal objavovať nové obzory a skryté rezervy. Teším sa z tejto spolupráce a verím, že bude pokračovať!

Róbert Braciník, výkonný riaditeľ

Máte záujem?

 • Chcete vedieť viac?

 • Chcete vedieť cenu?

 • Potrebujete sa uistiť, či sú tieto služby pre vás?

Súhlas so spracovaním osobných údajov (povinné) *