Referencie.

Ako som pomohol ľuďom a tímom

Referencie2022-01-12T16:15:09+01:00
KROS2021-12-17T12:20:30+01:00

Minulý rok sme hľadali spôsob, ako zlepšiť hľadanie nových nápadov – v rámci firemných tímov aj v rámci KROScampu. Michal nám pripravil na mieru workshopy o tvorivom myslení a metodikách pre zber nápadov, ich rozpracovanie a vyhodnotenie. Keďže sa nám páčil spôsob ako workshopy viedol, dohodli sme sa s ním aj na dvoch tréningoch Rozvoj facilitačných zručností pre vybranú skupinu riadiacich pracovníkov. Som rád, že som sa s ním zoznámil a pomohol nám zlepšiť fungovanie práce našich tímov.

Vlastimil Kocián, konateľ

SIGP2021-12-17T12:27:36+01:00

Michal Žarnay svojím prístupom, rozhľadom a skúsenosťami posúva ľudí vpred na ich ceste za sebarozvojom. Z mojej vlastnej skúsenosti z coachingových stretnutí, workshopov, či prezentácii ho vnímam ako profesionálneho človeka, s ktorým je radosť pracovať. Moja spolupráca s ním pretrváva a odporúčam ho tým, ktorí sa chcú vzdelávať a pracovať na sebe.

Ján Tinák, COO

Náruč2021-12-17T12:30:07+01:00

Miša Žarnaya som spoznal ako facilitátora. Hneď ma upútala jeho schopnosť viesť debatu konštruktívnym smerom, držať ju v tempe a fokusovať diskusiu medzi účastníkmi na podstatu. Za roky spoločnej spolupráce sme veľakrát v Náruči využili tieto jeho zručnosti.
Neskôr som sa zúčastňoval aj jeho vzdelávacích aktivít – za všetky spomeniem Michalovu obľúbenú tému – time management. Inšpirovaný novými pohľadmi a prístupmi som túto oblasť neskôr sprostredkoval aj mojim kolegom a kolegyniam.
V neposlednom rade sme si vyskúšali spoluprácu s Michalom aj na poli koučingu, kde nám pomáhal objavovať nové obzory a skryté rezervy. Teším sa z tejto spolupráce a verím, že bude pokračovať!

Róbert Braciník, výkonný riaditeľ

GoodRequest2021-12-27T09:25:45+01:00

Michal so svojimi dlhoročnými skúsenosťami s vedením rôznych školení a kurzov nám veľmi pomohol pri identifikácii našich hodnôt a vízie, na ktorej sme spolu pracovali. Workshop, ktorý pre nás zrealizoval, poslúžil ako základ, na ktorom sme ďalšie roky stavali.

Tomáš Lodňan, CEO

Kompostujeme2021-12-27T09:29:11+01:00

Pri Michalovi ma v prvom rade oslovila jeho úprimná snaha poznať a pomôcť. Po nadobudnutí dôvery sa začali prejavovať Michalove skúsenosti a sila. Začali sme sa vďaka nemu ešte viac zlepšovať v pracovných procesoch, ale aj ako ľudia a tím. Odporúčam otvoriť sa Michalovej energii, či už formou rozhovoru, konzultácie alebo vedenia workshopu.

Michal Vavrík, líder

Návrat2021-12-27T09:31:36+01:00

S Michalom som absolvovala školenia v Time manažmente. Boli pre mňa veľmi prínosné a prakticky využiteľné v mojej práci, rodine aj v organizovaní si voľného času. Tiež som s ním absolvovala niekoľko individuálnych poradenských koučingových stretnutí, ktoré tiež hodnotím vysoko pozitívne.
V minulosti sme s spolu s Michalom viedli rozvojové stretnutia pre pomocný personál v Komunitnom centre Drahuškovo. S Michalom sa mi spolupracovalo veľmi dobre, bol pre mňa aj členov skupiny veľmi inšpiratívny.

Denisa Ničíková, vedúca žilinskej pobočky

Stanica Žilina – Záriečie2021-12-27T09:33:29+01:00

Michal robil s nami v kultúrnom centre time manažment a dodnes si pamätám niektoré základné rady, ktoré mi a nám všetkým uľahčili pracovný život. Stretli sme sa aj pri niektorých projektoch, pracovných stretnutiach a vedení diskusií a vždy bol profesionál, ktorý posúval debatu vpred. Odporúčam.

Marek Adamov, riaditeľ

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach2021-12-27T09:35:37+01:00

Seminára budovania komunity som sa zúčastnila asi pred pol rokom a je nesmierne náročné popísať ten intenzívny zážitok, ktorý som z toho mala. Celý seminár bol pre mňa osobne dosť náročný no o to väčší vplyv mal na mňa a na môj život. Celý život sa pohybujeme v rôznych komunitách, no cítime sa v nich naozaj slobodne? Funguje v nich sloboda prejavu a dokážeme v nich ukázať svoje pravé JA? A práve tento seminár mi ukázal iný pohľad na komunitu ako takú a poskytol mi priestor siahnuť až do úplne hĺbky samého seba.

Stela Beslerová

Občianske združenie PRELES2021-12-27T09:37:08+01:00

Michal nám facilitoval niekoľko sedení ohľadom komunitného vzdelávania v Žiline. Jedným z nich bola úvodná diskusia skupiny 25 ľudí na tému rozbehnutia nového štýlu vzdelávania v Žiline. Veľmi nám pomohol zladiť rôzne témy, ktoré ľudia mali potrebu na stretnutí riešiť, pomohol nám ujasniť si očakávania od stretnutia, vytvoriť z nich poradie na základe spoločných priorít a následne držať sa dohodnutej osnovy. Toto nám pomohlo vyriešiť veľa tém a dôjsť v nich ku konštruktívnym záverom. Michalov štýl práce je profesionálny. Je rázny a asertívny, nebojí sa zasiahnuť do diania v skupine a ovplyvniť jej smerovanie v zmysle dohodnutej línie. Zároveň vie byť aj citlivý k rôznym povahám účastníkov diskusie.
Neskôr som ho ešte prizvala na 2 stretnutia pracovného tímu 5 ľudí, ktorí pracovali na projekte zriadenia Lesnej škôlky. Stretnutia boli veľmi produktívne. Nielenže sme sa venovali praktickým otázkam, ktoré sme aktuálne potrebovali riešiť, ale Michal nám pomohol preklenúť aj medziľudské problémy, ktoré niektorí členovia tímu medzi sebou mali a sústrediť sa skôr na úlohu ako nezrovnalosti v medziľudských vzťahoch. Z týchto facilitácií som sa aj ja ako koordinátor projektu naučila nové zručnosti, ktoré úspešne aplikujem aj pri ďalších stretnutiach.

Jana Buteková

Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra2021-12-27T09:39:08+01:00

S Michalom som sa stretol ako účastník vzdelávačky “Neformálne vzdelávanie na vysokej škole”, ktorú Michal viedol ako školiteľ. Vzdelávačka sa konala pod záštitou Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže.
Tento kurz bol pre mňa v mnohých ohľadoch podnetný najmä vďaka Michalovmu prístupu – vecne a jasne pomenované klady a nedostatky mojej výučby, rovnako aj obsiahly komentár k možnostiam, ako sa posunúť ďalej ako učiteľ (ale aj ako človek). Páčila sa mi jeho iniciatíva jednak v zorganizovaní tejto celej aktivity (verím, že to bolo náročné), ako aj celkový priebeh a ustriehnutie skupiny univerzitných učiteľov, ktorí pojedli všetku múdrosť sveta.
Počas školenia sme robili rôzne aktivity, ktoré sa trefne venovali jednotlivým riešeným oblastiam, či už šlo o komunikačné zručnosti, zvládanie náročných alebo problémových študentov, ako aj zdieľanie skúseností účastníkov s výučbou na univerzitách.
Kurz bol pre mňa prospešný a som veľmi rad, že ho viedol práve Michal, je fajn absolvovať školenie so skúseným a zručným školiteľom plným entuziazmu.

Jakub Fuska

Bližšie k úspechu2021-12-27T09:40:49+01:00

Pána Žarnaya som oslovila ohľadom školenia na typológiu klienta a zvládanie náročných účastníkov v skupine. Z jeho iniciatívy ešte vyšla jedna téma transakčná analýza, ktorá skvelo dopĺňala prvé dve. Musím uznať profesionalitu, zodpovednú prípravu na tréning a naozaj veľmi kvalitne vybrané informácie, ktoré mi boli odprezentované. Čo oceňujem, bola práve téma vsunutá z iniciatívy lektora, ktorú som dovtedy nepoznala a istotne mám v pláne ísť hlbšie v tejto téme a vniesť ju do svojej praxe. Vyskúšala som si niekoľko cvičení na spomínanú analýzu, čo mi istotne pomohlo si ju viac osvojiť. Verím, že práve toto mi vnesie viac svetla do komunikácie s nielen s klientmi.

Katarína Randová

Máte záujem?

  • Chcete vedieť viac?

  • Chcete vedieť cenu?

  • Potrebujete sa uistiť, či sú tieto služby pre vás?

Súhlas so spracovaním osobných údajov (povinné) *
Go to Top