Prehlásenie o narábaní s osobnými údajmi

(Informácie o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov)

Úvod

Prevádzkovateľom webového sídla https://www.zarnay.com je Ing. Michal Žarnay, PhD.

Tento text vysvetľuje, akým spôsobom spracúvame a chránime údaje návštevníkov získané prostredníctvom tohto webového sídla.

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Ako návštevník nemusíte pri používaní tohto webového sídla poskytovať žiadne osobné údaje. Prostredníctvom tohto webového sídla však môžu byť zhromažďované osobné údaje, ktoré návštevníci dobrovoľne poskytnú pre určitý účel. V takomto prípade (teda v prípade, že toto webové sídlo obsahuje systém alebo aplikáciu, ktorá je využívaná na spracovanie osobných údajov pre konkrétny účel) bude Váš súhlas so spracovaním osobných údajov vyžiadaný príslušným prevádzkovateľom osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov a/alebo Vám bude predtým, než budú zhromaždené alebo spracované akékoľvek osobné údaje, poskytnutá príslušná informácia o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov.

Toto webové sídlo nezhromažďuje ani nespracováva žiadne osobitné kategórie osobných údajov (citlivé osobné údaje).

Zabezpečenie informácií

Uplatňujeme štandardy technického a prevádzkového zabezpečenia všetkých údajov poskytovaných zo strany návštevníkov prostredníctvom tohto webového sídla proti neoprávnenému prístupu, zverejneniu, zmene alebo zničeniu.

Zmeny v prehlásení o ochrane osobných údajov

Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov môžeme podľa potreby v zmysle zákona upraviť alebo doplniť. V prípade, že dôjde k zmenám v tomto prehlásení o ochrane osobných údajov, bude vo vzťahu k Vám a Vašim informáciám účinné od dátumu zmien. Odporúčame Vám pravidelne kontrolovať toto prehlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste mali prehľad o tom, akým spôsobom spracúvame a chránime Vaše údaje.

Ochrana osobných údajov detí

Sme si vedomí toho, aká dôležitá je ochrana osobných údajov detí na internete. Toto webové sídlo nie je vytvorené ani zámerne necieli na deti mladšie než 16 rokov. Našim cieľom nie je zhromažďovať, ani uchovávať údaje o osobách mladších než 16 rokov.

Rozsah a účely spracovania osobných údajov

Spracúvame osobné údaje v nasledujúcom rozsahu a účeloch:

 • Odpoveď na kontaktný formulár:
  • Osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, číslo telefónu, e-mailová adresa.
  • Právny základ: oprávnený záujem – spracovanie a vybavenie odpovede na kontaktný formulár.
  • Doba uchovania je do vybavenia otázky, najviac však 1 rok.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je
Ing. Michal Žarnay, PhD., e-mailová adresa michal@zarnay.com.

Možno ho kontaktovať nasledovným spôsobom:

 • elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu,
 • poštou zaslaním listu na adresu sídla organizácie.

Poučenie o právach dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“), alebo inými príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a má voči prevádzkovateľovi právo:

 • kedykoľvek odvolať tento súhlas,
 • požadovať prístup ku svojim osobným údajom,
 • na opravu osobných údajov,
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • na prenosnosť osobných údajov,
 • na zabudnutie (vymazanie) osobných údajov.

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa vyššie uvedeným spôsobom.

Informácie o internetových udalostiach, cookies a webových prezenčných signáloch

Toto webové sídlo zhromažďuje štandardné informácie o internetových udalostiach (tzv. log information), vrátane Vašej IP adresy, typu prehliadača a jazyka, času prístupu, ako aj odkazujúcej webovej adresy.

Za účelom zaistenia kvalitnej správy tohto webového sídla a uľahčenia pokročilej navigácie môžeme používať taktiež tzv. cookies (malé textové súbory uložené v prehliadači používateľa) alebo webové prezenčné signály, tzv. web beacons (elektronické obrázky, ktoré týmto webovým stránkam umožňujú počítať návštevníkov, ktorí konkrétnu stránku otvorili, alebo sprístupňujú určité súbory cookies) pre zber súhrnných údajov.

Nezhromažďujeme ani neuchovávame žiadne individuálne (nesúhrnné) súbory cookies. Máme prístup výlučne k súhrnným údajom o cookies pre účely funkčnosti tohto webového sídla.

Ďalšie informácie o tom, ako využívame súbory cookies a iné monitorovacie technológie, a ako ich môžete mať pod kontrolou, nájdete nižšie v časti o používaní súborov cookies.

Sociálne médiá

Toto webové sídlo môže obsahovať odkazy na aplikácie sociálnych médií alebo služby, ktoré Vám umožnia zdieľať obsah s ostatnými používateľmi. Akékoľvek osobné alebo iné údaje, ktoré vložíte do akejkoľvek aplikácie sociálnych médií, môžu iní používatelia aplikácie sociálnych médií čítať, zhromažďovať a používať, pričom nad týmito inými používateľmi máme len malú alebo žiadnu kontrolu. Z týchto dôvodov nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie, zneužitie alebo iné neoprávnené nakladanie s akýmikoľvek osobnými údajmi alebo inými informáciami, ktoré vložíte do akejkoľvek aplikácie sociálnych médií, zo strany ostatných používateľov.

Používanie súborov cookies

Aby sme Vám mohli poskytnúť prístup k tomuto webovému sídlu a služby prispôsobené Vašim potrebám, potrebujeme poznať a uchovávať informácie o tom, akým spôsobom používate toto webové sídlo.

To dosiahneme pomocou malých textových súborov, tzv. cookies. Cookies obsahujú malé množstvo informácií a sú sťahované prostredníctvom serveru tohto webového sídla do Vášho počítača alebo iného zariadenia. Váš internetový prehliadač potom zašle súbory cookies späť tomuto webovému sídlu pri každej ďalšej návšteve, vďaka čomu Vás toto webové sídlo rozpozná a nájde informácie napr. o vašich používateľských preferenciách (navštívené stránky, kliknutia, história aktivít, stav nákupného košíka, stav prihlásenia do používateľského účtu a pod.). Podrobné informácie o súboroch cookies a ich fungovaní nájdete na www.aboutcookies.org.

Kedykoľvek navštívite toto webové sídlo, môže dochádzať ku zhromažďovaniu informácií prostredníctvom súborov cookies alebo iných technológií (informácie o jazyku, krajine a predtým navštívených stránkach). Získané súbory cookies sú využívané len vo veľmi obmedzenom rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre technické účely (funkčnosť webovej stránky), a sú uchovávané po dobu 5 rokov v súlade s medzinárodnými štandardami NAI – www.networkadvertising.org. Tieto informácie nie je možné prepojiť so žiadnou konkrétnou osobou. Návštevou tohto webového sídla súhlasíte s používaním súborov cookies v rozsahu uvedenom v tomto oznámení o používaní súborov cookies.

Aké súbory cookies používame a prečo?

Niektoré súbory cookies, ktoré používame, sú nevyhnutné na to, aby ste mohli toto webové sídlo prezerať a využívať jeho funkcie, ako napríklad prístup do zabezpečených oblastí, ktoré môžu obsahovať informácie pre registrovaných používateľov (tzv. nevyhnutné cookies).

Používame taktiež tzv. funkčné cookies uchovávajúce informácie, ktoré umožňujú prispôsobiť webové sídlo našim používateľom; napríklad uložiť Váš jazyk alebo Vašu geografickú polohu či fakt, že ste už vyplnili náš formulár. Tieto informácie sú využívané pre veľmi obmedzený účel a sú uchovávané po obmedzenú dobu. Všetky tieto údaje sú celkom anonymné a nie sú používané k iným účelom.

Používame tiež analytické služby, ktoré nám pomáhajú zistiť do akej miery je obsah našich webových stránok efektívny, čo zaujíma našich používateľov, a ako zlepšiť fungovanie tohto webového sídla. Okrem toho využívame tzv. web beacons, známe ako pixelové tagy k počítaniu návštev našich webových stránok, a ďalej tzv. výkonové cookies, ktoré monitorujú, koľko unikátnych používateľov toto webové sídlo navštevuje a ako často. Tieto údaje používame výhradne pre štatistické účely a našim cieľom nie je používať tieto informácie k identifikácií konkrétnych používateľov.

Pokiaľ chcete získať podrobnejšie informácie o súboroch cookies, ktoré používame, napíšte nám.

Ako môžete kontrolovať súbory cookies?

Návštevou tohto webového sídla súhlasíte s tým, že môžeme do Vášho počítača alebo zariadenia umiestniť súbory cookies tak, ako už bolo vysvetlené. Tieto súbory však môžete kontrolovať a spravovať niekoľkými spôsobmi. Vedzte, prosím, že odstránenie alebo blokovanie súborov cookies môže ovplyvniť Vašu používateľskú skúsenosť a je možné, že nebudete mať úplný prístup k niektorým oblastiam tohto webového sídla.

Kontrola pomocou internetových prehliadačov

Väčšina internetových prehliadačov Vám umožní kontrolovať, aké súbory cookies máte uložené, jednotlivé súbory cookies vymazať alebo ukladať súbory cookies z určitých alebo všetkých webových stránok. Vezmite, prosím, na vedomie, že pokiaľ odstránite všetky súbory cookies, budú stratené všetky Vaše osobné nastavenia, a to vrátane preferencií zakazujúcich používanie súborov cookies, pretože aj táto voľba vyžaduje nastavenie tzv. opt-out cookies. Viac informácií o tom, ako môžete nastaviť svoj internetový prehliadač tak, aby boli súbory cookies blokované alebo filtrované, nájdete na www.cookiecentral.com/faq alebo na www.aboutcookies.org.

Nastavenie analytických cookies

Môžete tiež zamedziť tomu, aby Vaše anonymné prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. Berte, prosím, na vedomie, že využívame služby poskytovateľov analytických cookies uvedených nižšie. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov týmito poskytovateľmi a možnostiach zákazu používania ich cookies môžete získať na nasledujúcich odkazoch:

Tlačidlá sociálnych sietí

Používame taktiež tlačidlá sociálnych sietí, ktoré používateľom umožňujú webové stránky zdieľať alebo ich ukladať do záložiek. Jedná sa o tlačidlá, ktoré odkazujú na stránky sociálnych sietí prevádzkované tretími stranami, ktoré môžu načítať údaje o Vašich aktivitách na internete vrátane tohto webového sídla. Prečítajte si, prosím, podmienky používania týchto webových stránok, aby ste presne porozumeli tomu, ako tieto stránky Vaše údaje využívajú a zistili, ako môžete zamedziť ukladaniu alebo vymazať tieto údaje.

Externé webové služby

Za účelom zobrazenia obsahu tohto webového sídla, napríklad za účelom zobrazenia obrázkov alebo videí, niekedy používame externé webové služby. Rovnako, ako v prípade tlačidiel sociálnych sietí, nie sme schopní týmto externým stránkam alebo doménam zabrániť, aby zhromažďovali údaje o tom, ako využívate obsah vložený na naše webové stránky.

Súvisiace právne predpisy

Právne podmienky používania webového sídla zarnay.com

Vstupom na webové sídlo www.zarnay.com, jeho používaním a sťahovaním akýchkoľvek materiálov z neho súhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok a ste nimi viazaní. Prevádzkovateľ webového sídla si vyhradzuje právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia meniť tieto podmienky.

1. Vlastníctvo

Potvrdzujete, že všetky materiály, použité na tomto webovom sídle, najmä informácie, dokumenty, produkty, logá, grafiky, obrázky a služby poskytol prevádzkovateľ alebo ním poverení autori, pričom súvisiace práva duševného vlastníctva prislúchajú prevádzkovateľovi a/alebo ním uvedeným subjektom. Jednotlivé prvky webového sídla a uverejnené materiály sú chránené autorským právom, obchodnou úpravou a inými zákonmi a nesmú sa kopírovať ani imitovať. Názvy produktov, mená spoločností, známky, logá a symboly môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

2. Licencia

Prevádzkovateľ webového sídla Vám týmto udeľuje povolenie zobrazovať, ukladať a sťahovať materiály na tomto webovom sídle za predpokladu:

 • že zobrazíte príslušné informácie o vlastníctve, poskytnuté s materiálmi;
 • že s výnimkou prípadov výslovne uvedených v zmluve o poskytovaní služieb medzi Vami a prevádzkovateľom používanie materiálov slúži výlučne na Vaše osobné, nekomerčné a informačné účely a materiály nebudete používať za účelom obchodného zisku ani poskytovať tretím osobám;
 • že materiály nebudú žiadnym spôsobom upravované.

Platnosť tohto povolenia končí automaticky bez oznámenia v prípade, že porušíte akúkoľvek z týchto podmienok. S výnimkou toho, čo sa uvádza v týchto podmienkach, žiadne z materiálov sa nesmú kopírovať, rozmnožovať, distribuovať, opätovne publikovať, sťahovať, zobrazovať, uverejňovať, prenášať ani „odzrkadľovať“ na inom serveri bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia prevádzkovateľa webového sídla.

V prípade, že neexistuje medzi Vami a prevádzkovateľom žiadna písomná zmluva o poskytovaní služieb týkajúca sa poskytovania materiálov z tohto webového sídla, nesmiete používať materiály z neho mimo rozsah poskytnutej licencie uvedenej v týchto podmienkach.

Akékoľvek neoprávnené používanie akýchkoľvek materiálov, obsiahnutých na tomto webovom sídle, môže porušiť zákony o autorskom práve, zákony o ochranných známkach, zákony o ochrane súkromia a uverejňovaní a predpisy a zákony o komunikácii.

3. Ukončenie webového sídla

Prevádzkovateľ môže kedykoľvek upraviť alebo prerušiť poskytovanie tohto webového sídla alebo materiálov, uvedených na tomto webovom sídle, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia. Prevádzkovateľ nenesie voči Vám ani žiadnej tretej strane žiadnu zodpovednosť v dôsledku takejto úpravy alebo prerušenia.

4. Monitorovanie

Prevádzkovateľ môže monitorovať prístup na toto webové sídlo a získavať informácie, ktoré sú bežne poskytované zariadeniami pristupujúcimi na neho, v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky. Podrobné informácie sú uvedené v prehlásení o ochrane osobných údajov.

5. Obmedzenie zodpovednosti

Webové sídlo slúži výhradne na informačné a reklamné účely a informácie o produktoch a službách prevádzkovateľa. Všetky informácie tu uvedené sú iba informatívne a nezáväzné, a nie sú žiadnou ponukou ani návrhom na uzavretie zmluvy.

Všetky produkty a služby uvedené na webovom sídle sú poskytované prevádzkovateľom a/alebo ním sprostredkované v rozsahu a podľa ich príslušných oprávnení na vykonávanie podnikateľskej činnosti a príslušných licencií na ich poskytovanie.

V prípade, že nie ste spokojní s týmto webovým sídlom, jediným Vaším opravným prostriedkom je možnosť prerušiť jeho používanie. Nezodpovedáme za žiadne škody, ktoré utrpíte v dôsledku používania, úpravy, doloženia, kopírovania, distribuovania alebo sťahovania materiálov alebo používania či nemožnosti používať toto webové sídlo. Nezodpovedáme za žiadne priame, nepriame, trestné, mimoriadne, náhodné ani následné škody (najmä stratu zákazky, výnosov, zisku, používania údajov alebo iných ekonomických výhod), vyplývajúce z používania alebo realizácie informácií dostupných na tomto webovom sídle alebo v súvislosti s nimi, a to i v prípade, kedy sme boli vopred poučení o možnosti vzniku takejto škody.

6. Zásahy tretej strany

Žiadna tretia osoba nie je v nijakom prípade oprávnená bez povolenia zasahovať do tohto webového sídla, meniť ho a/alebo odstraňovať a meniť akékoľvek jeho súčasti. V prípade porušenia tohto ustanovenia má prevádzkovateľ webového sídla nárok na náhradu spôsobenej škody. Tretie osoby nie sú oprávnené zahlcovať webové sídlo viacerými súčasnými požiadavkami o prístup, ktoré by mohli spôsobiť jeho znefunkčnenie (flooding, DDoS). V prípade porušenia tohto ustanovenia má prevádzkovateľ nárok na náhradu spôsobenej škody.

V Žiline 27. 12. 2021