Snažím sa nasledovať tieto hodnoty:

 • Neustále sa zlepšujem – pracujem húževnato, vytrvalo, systematicky na výzvach a bežne používam hodnotiacu spätnú väzbu.
 • Podporujem rozmanitosť – u osobností, v nástrojoch i podujatiach.
 • Konám poctivo. Komunikujem úprimne, konzistentne a férovo.
 • Proaktívne riešim problémy a hľadám príležitosti pre rast osobností – svojej i tých v mojom okolí.
 • Dbám na svoje okolie – vo vzťahu k ľuďom i životnému prostrediu.
 • Zúčastňujem sa s nadšením – aj keď sa nie vždy tvárim veselo, nadšenie pre to, čo robím, ma neustále poháňa.

Svoje zručnosti som okrem uvedených referencií piloval aj pri pôsobení:

 • v akademickom sektore na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline a na univerzitách v Španielsku a Nemecku 15 rokov,
 • v súkromnom sektore vo firmách Unisys (Veľká Británia), Simcon a Scheidt&Bachmann
 • v neziskovom sektore: medzinárodná študentská organizácia AIESEC a miestne OZ MULICA a OZ Kompostujme.

Môj štýl práce vyformovali skúsenosti najmä z týchto smerov:

 • technické vzdelanie ma naučilo systematickému prístupu, citlivosti na presnosť vyjadrovania a hľadaniu zákonitostí v živote,
 • manažment a pomáhanie ľuďom v osobnostnom rozvoji ma vycvičili v jemných zručnostiach a inšpirovali k vnímaniu každého človeka ako jedinečného tvora, ktorý je schopný rozvoja, keď sa mu vytvoria primerané podmienky,
 • neziskové aktivity ma naučili hľadať výzvy, zdolávať prekážky a pritom sa zdokonaľovať.

Celé toto spektrum oblastí využívam na vytvorenie jedinečnej aktivity pre partnera.

Potrebujete pomoc
s rozhodnutím?

Uistite, či vám moje služby môžu pomôcť.

Referencie

Ako som pomohol ľuďom a tímom.

Časté otázky

Odpovede vám pomôžu získať lepšiu predstavu o službách.

Máte záujem?

 • Chcete vedieť viac?

 • Chcete vedieť cenu?

 • Potrebujete sa uistiť, či sú tieto služby pre vás?

Súhlas so spracovaním osobných údajov (povinné) *