Minulý rok sme hľadali spôsob, ako zlepšiť hľadanie nových nápadov – v rámci firemných tímov aj v rámci KROScampu. Michal nám pripravil na mieru workshopy o tvorivom myslení a metodikách pre zber nápadov, ich rozpracovanie a vyhodnotenie. Keďže sa nám páčil spôsob ako workshopy viedol, dohodli sme sa s ním aj na dvoch tréningoch Rozvoj facilitačných zručností pre vybranú skupinu riadiacich pracovníkov. Som rád, že som sa s ním zoznámil a pomohol nám zlepšiť fungovanie práce našich tímov.

Vlastimil Kocián, konateľ