Miša Žarnaya som spoznal ako facilitátora. Hneď ma upútala jeho schopnosť viesť debatu konštruktívnym smerom, držať ju v tempe a fokusovať diskusiu medzi účastníkmi na podstatu. Za roky spoločnej spolupráce sme veľakrát v Náruči využili tieto jeho zručnosti.
Neskôr som sa zúčastňoval aj jeho vzdelávacích aktivít – za všetky spomeniem Michalovu obľúbenú tému – time management. Inšpirovaný novými pohľadmi a prístupmi som túto oblasť neskôr sprostredkoval aj mojim kolegom a kolegyniam.
V neposlednom rade sme si vyskúšali spoluprácu s Michalom aj na poli koučingu, kde nám pomáhal objavovať nové obzory a skryté rezervy. Teším sa z tejto spolupráce a verím, že bude pokračovať!

Róbert Braciník, výkonný riaditeľ