Spätná väzba od zákazníka je súčasťou každej spolupráce, do ktorej idem. Na jej základe upravujem systém spolupráce tak, aby sa maximalizoval úžitok pre vás. Na začiatku novej spolupráce preferujem vzájomné otestovanie sa na menšom objeme.