Pána Žarnaya som oslovila ohľadom školenia na typológiu klienta a zvládanie náročných účastníkov v skupine. Z jeho iniciatívy ešte vyšla jedna téma transakčná analýza, ktorá skvelo dopĺňala prvé dve. Musím uznať profesionalitu, zodpovednú prípravu na tréning a naozaj veľmi kvalitne vybrané informácie, ktoré mi boli odprezentované. Čo oceňujem, bola práve téma vsunutá z iniciatívy lektora, ktorú som dovtedy nepoznala a istotne mám v pláne ísť hlbšie v tejto téme a vniesť ju do svojej praxe. Vyskúšala som si niekoľko cvičení na spomínanú analýzu, čo mi istotne pomohlo si ju viac osvojiť. Verím, že práve toto mi vnesie viac svetla do komunikácie s nielen s klientmi.

Katarína Randová