Ak mi svoju absenciu oznámite dostatočne vopred a dohodneme si náhradný termín, nič sa nedeje. Ak sa aktivita zruší príliš neskoro, tak od férového partnera očakávam kompenzáciu nákladov na prípravu.