Keďže sa aktivity šijú na mieru vašich potrieb, cena sa dohaduje individuálne. Odvíja sa od počtu hodín našej spoločnej interakcie. Štandardne ponúkam jednu hodinu koučingu za 50€ a jednu hodinu facilitačno-lektorských workshopov so skupinou za 100€. Pri väčšom objeme spolupráce (desiatky hodín) je hodinová cena nižšia. Ak mám čas, otestovanie spolupráce ponúkam aj za nižšiu cenu.