Veľkosť tímu na našich spoločných stretnutiach závisí od vašich potrieb. Možný je rozsah od facilitácie problému v malom tíme až po strategickú diskusiu celej firmy s účasťou 150-200 ľudí. Ak je cieľová skupina na aktivitu priveľká, realizujeme ju v niekoľkých menších skupinách.