Každé stretnutie by vám či vášmu tímu malo priniesť posun vpred. Veľkosť pokroku závisí od aktuálnej situácie a vynaloženej energie všetkých zainteresovaných.