Michal nám facilitoval niekoľko sedení ohľadom komunitného vzdelávania v Žiline. Jedným z nich bola úvodná diskusia skupiny 25 ľudí na tému rozbehnutia nového štýlu vzdelávania v Žiline. Veľmi nám pomohol zladiť rôzne témy, ktoré ľudia mali potrebu na stretnutí riešiť, pomohol nám ujasniť si očakávania od stretnutia, vytvoriť z nich poradie na základe spoločných priorít a následne držať sa dohodnutej osnovy. Toto nám pomohlo vyriešiť veľa tém a dôjsť v nich ku konštruktívnym záverom. Michalov štýl práce je profesionálny. Je rázny a asertívny, nebojí sa zasiahnuť do diania v skupine a ovplyvniť jej smerovanie v zmysle dohodnutej línie. Zároveň vie byť aj citlivý k rôznym povahám účastníkov diskusie.
Neskôr som ho ešte prizvala na 2 stretnutia pracovného tímu 5 ľudí, ktorí pracovali na projekte zriadenia Lesnej škôlky. Stretnutia boli veľmi produktívne. Nielenže sme sa venovali praktickým otázkam, ktoré sme aktuálne potrebovali riešiť, ale Michal nám pomohol preklenúť aj medziľudské problémy, ktoré niektorí členovia tímu medzi sebou mali a sústrediť sa skôr na úlohu ako nezrovnalosti v medziľudských vzťahoch. Z týchto facilitácií som sa aj ja ako koordinátor projektu naučila nové zručnosti, ktoré úspešne aplikujem aj pri ďalších stretnutiach.

Jana Buteková