S Michalom som sa stretol ako účastník vzdelávačky “Neformálne vzdelávanie na vysokej škole”, ktorú Michal viedol ako školiteľ. Vzdelávačka sa konala pod záštitou Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže.
Tento kurz bol pre mňa v mnohých ohľadoch podnetný najmä vďaka Michalovmu prístupu – vecne a jasne pomenované klady a nedostatky mojej výučby, rovnako aj obsiahly komentár k možnostiam, ako sa posunúť ďalej ako učiteľ (ale aj ako človek). Páčila sa mi jeho iniciatíva jednak v zorganizovaní tejto celej aktivity (verím, že to bolo náročné), ako aj celkový priebeh a ustriehnutie skupiny univerzitných učiteľov, ktorí pojedli všetku múdrosť sveta.
Počas školenia sme robili rôzne aktivity, ktoré sa trefne venovali jednotlivým riešeným oblastiam, či už šlo o komunikačné zručnosti, zvládanie náročných alebo problémových študentov, ako aj zdieľanie skúseností účastníkov s výučbou na univerzitách.
Kurz bol pre mňa prospešný a som veľmi rad, že ho viedol práve Michal, je fajn absolvovať školenie so skúseným a zručným školiteľom plným entuziazmu.

Jakub Fuska