Áno, väčšina služieb sa dá realizovať aj online. Preferujem však prezenčnú formu poskytovania služieb, pretože tak z princípu dosahujú vyššiu kvalitu.